સેવ ઉસળ કેવી રીતે બનાવવું - Sev Usal Banavani Rit - Aru'z Kitchen - Gujarati Recipe

1 Просмотры
Издатель
સેવ ઉસળ કેવી રીતે બનાવવું - Sev Usal Banavani Rit - Aru'z Kitchen - Gujarati Recipe
Welcome to Aru'z Kitchen in this video, we shall see how to make Sev Usal at home. Aru'z Kitchen માં આપનું સ્વાગત છે, આ વિડિઓમાં આપણે જોઈશું કે સેવ ઉસળ કેવી રીતે બનાવવું.
#સેવઉસળ #SevUsal #AruzKitchen #ઉસળ ##Usal #GujaratiRecipe #GujaratiFood

Sev Banavani Rit :Things I use for videos (Affiliate Links):
Cutting board:
Measuring cups:
Knives:
Pressure cooker:
Pan and Wok:
Kitchen weight scale:
Vegetable Chopper:
Oil bottle/dispenser:
Silicone Spatula and Brush:
6 in 1 Slicer and Grater:
Glass Bowl:

Lights:
Camera:
Mic:
Laptop:Social links:
Instagram:

Facebook Page:

Telegram Channel:
Категория
Смотреть комедии
Комментариев нет.