புது கிச்சன் முதல் சமையல்/Cooking in New Kitchen/First Sweet Recipe

0 Просмотры
Издатель
brown sugar-

Kavitha

Taking macrame class in tanjore (near New bustand)

Contact no:9123599757
Watsp 9123599757

Designs net la pathu kuda avangluku anupi colur customize Pani tharuvanga .

Max 10 days for making

Online orders only

No cash on delivery

Only account transfer/phonepe

Payment order pandrapa pay paniranum

Avangluku debited msg

Professional /dtdc courier la anupividuvanga

Pazham pori is a popular snack from Kerala made with ripe bananas
bananas used to prepare pazham pori are nendram pazham
ingredients for pazhampori
nendram pazham-2
dosa batter fermented-1tbs
salt-pinch
water-as needed
wheat flour/maida-1cup
sugar/brown sugar-2 1/2tbs
cardamom powder-1/4tsp
rice flour-1tbs
oil-to deep-fry

Do follow me on Instagram:
Facebookpage:
Mail me at: Madhunalabagam@
Категория
Смотреть комедии
Комментариев нет.
Яндекс.Метрика